Komárno ma novú galériu | Slovanet Art Gallery |

Komárno ma novú galériu


Obrázok
22.06.2011
Priamo v centre Komárna na známom Nádvorí Európy bola otvorená nová umelecká galéria vystavujúca diela mladých talentovaných študentov a absolventov umeleckých škôl na Slovensku. Časť výnosu z predaných diel poputuje na podporu projektov Ligy proti rakovine. Oficálneho otvorenia galérie a výstavy sa osobne zúčastnil aj primátor mesta MUDr. Anton Marek. Na návštevu galérie pozývame širokú verejnosť.

Bratislava, 22. jún 2011 - Študenti a absolventi slovenských umeleckých škôl majú jedinečnú možnosť ukázať svoje diela širokej verejnosti v Slovanet Art Gallery v jej novom sídle na Nádvorí Európy v Komárne. V spolupráci so školami výtvarného zamerania galéria vystavuje práce študentov a absolventov vysokých škôl, umeleckých akadémií a katedier výtvarných umení. Diela mladých umelcov na výstavách dopĺňajú aj práce ich pedagógov.

Prvou výstavou v nových priestoroch Slovanet Art Gallery je výber diel absolventov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je aj spoluorganizátorom výstavy. „Teší ma, že priamo v centre Komárna vznikol takýto priestor prezentujúci našu modernú kultúru obyvateľom mesta aj turistom a navyše podporujúci ďalšie dobročinné aktivity,“ vyhlásil na otvorení galérie primátor Komárna MUDr. Anton Marek. Na otvorení sa zúčastnila aj doc. Mgr. Adriana Récka, PhD., vedúca Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. Stručný výklad k vybraným dielam poskytol kurátor výstavy Mgr. Jozef Baus. Medzi vystavujúcimi autormi nájdeme mená ako Stanislava Habšudová, Jarmila Belianska – Némethová, Martin Luciak, Miloš Kmeť, Erik Fehér, Adam Fulop, Denisa Huňady, Katarína Kročková – Dóriová Veronika Miková a Viliam Šulík.

„Pre spoločnosť Slovanet ako sponzora galérie bolo dôležité, že sme skĺbili podporu mladých umelcov s pomocou ľuďom s onkologickými ochoreniami a tiež umožníme návštevníkom galérie odpútať sa od každodenných starostí pri prehliadke zaujímavých umeleckých diel,“ povedal výkonný riaditeľ Slovanetu Peter Máčaj. Časť výťažku z predaja diel je prostredníctvom partnerstva s Ligou proti rakovine venovaná na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú – onkologickým pacientom a ich rodinám.

Slovanet Art Gallery vystavuje umelecké diela už takmer rok, do Komárna sa presťahovala z pôvodného sídla v bratislavskej pasáži Luxor. Už samotné Nádvorie Európy má silný výtvarný rozmer, ktorý umocňujú aj sochy patrónov Európy a za 10 rokov od svojho vybudovania sa stalo jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií Slovenska. Umiestnenie galérie v tejto lokalite podporí jej zámer – priblížiť tvorbu mladých slovenských výtvarných umelcov čo najširšiemu domácemu a zahraničnému publiku.

Pozývame vás do Slovanet Art Gallery na prehliadku benefičnej výstavy Výber diel absolventov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre, kde pri kúpe výtvarného diela prispejete konkrétnou sumou na humanitné účely. Výstavu môžete navštíviť do 31.8.2011, otvorené je každý pracovný deň od 11:00 do 17:00, na požiadanie aj mimo otváracích hodín a počas víkendov.

Slovanet Art Gallery
Nádvorie Európy 5
945 01 Komárno
www.slovanetartgallery.sk

Fotografie z otvorenia galérie a výstavy