O nás | Slovanet Art Gallery |

O nás


Slovanet Art Gallery bol projekt spoločnosti Slovanet v období jún 2010 - február 2011, zameraný na podporu talentovaných študentov slovenských umeleckých škôl. Poskytoval priestor pre propagáciu a prezentáciu ich diel v galérii, nachádzajúcej sa najprv priamo v centre hlavného mesta a od leta 2011 na Nádvorí Európy v Komárne. V galérii sa približne v trojmesačných intervaloch konali tematické výstavy a sprievodné podujatia.

Pri príprave výstav Slovanet spolupracoval s viacerými vysokými školami výtvarného zamerania v rôznych mestách (VŠVU a katedry výtvarnej tvorby na fakultách ďalších škôl). Prezentované práce študentov predovšetkým magisterského štúdia, resp. čerstvých absolventov) dopĺňali aj práce ich pedagógov.

Výstavy organizované galériou boli orientované tematicky a obsahovali diela viacerých autorov. Kolektívne výstavy sú oproti individuálnym pestrejšie, zaujímavejšie a aj pre verejnosť príťažlivejšie, galéria navyše kombinovala výstavné diela spolu s predajnými dielami.

Od decembra 2010 zbieral Slovanet Art Gallery konkrétnu čiastku z každého predaného diela na konto združenia Liga proti rakovine, ako príspevok ľudom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám. Slovanet Art Gallery pri svojej prevádzke partnersky spolupracoval so spoločnosťou ArtDesign Jupiter, s.r.o. s viacročnými skúsenosťami z oblasti výtvarného umenia.

Projekt Slovanet Art Gallery bol ukončený v marci 2012. Spoločnosť Slovanet následne svoje charitatívne aktivity presunula na priamu podporu organizácií pre pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, predovšetkým prostredníctvom občianskeho združenia Liga proti rakovine a neziskovej organizácie Plamienok.

(Kontakty)