Na výstave v Slovanet Art Gallery sa naučíte kresliť pastelmi a maľovať na hodváb | Slovanet Art Gallery |

Na výstave v Slovanet Art Gallery sa naučíte kresliť pastelmi a maľovať na hodváb


Obrázok
20.10.2011

Od 20.10.2011 majú návštevníci galérie Slovanet Art Gallery okrem možnosti prezrieť si novú expozíciu výtvarných diel s názvom V ÚSTRETY KREATIVITE aj šancu vidieť výtvarníkov pri tvorbe diel. Záujemcom ponúka možnosť prakticky si osvojiť prezentované techniky na doplnkových kurzoch. Skúsení výtvarníci budú vystavovať diela kreslené suchými pastelmi s krajinnými a figurálnymi motívmi a maľbu na hodváb. Výstava potrvá od dnešného dňa do 7.11.2011.

Bratislava, 20. október 2011 – Dnešným dňom otvára Slovanet Art Gallery novú výstavu V ÚSTRETY KREATIVITE. Vystavujúci autori chcú priamo v galérii inšpirovať návštevníkov k tvorbe predvádzaním výtvarných techník. Tí, ktorí prejavia záujem, budú mať možnosť prakticky si vyskúšať kresbu suchým pastelom a maľbu na hodváb na doplnkových kurzoch. Expozícia sa koná v priestoroch Slovanet Art Gallery v Komárne v termíne od 20.10. – 7.11.2011.

Galéria chce spopularizovať výtvarnú tvorbu a podporiť rozvoj kreativity aj u laickej verejnosti. Na výstave sú prezentované pastely s krajinnými a figurálnymi motívmi doc. Stanislava Harangozó, akad. maliara a maľby na hodváb v podobe obrazov, šatiek, šálov a kravát skúsených výtvarníkov Natálie Blaškovičovej, Ingrid Kováčovej a Petra Vámosiho. Návštevníci výstavy budú mať možnosť vidieť výtvarníkov priamo pri tvorbe diel. Okrem obrazov známych slovenských výtvarníkov prezentuje aj diela študentov a absolventov výtvarných škôl.

Pozývame vás na prehliadku vzdelávacej výstavy V ÚSTRETY KREATIVITE v Slovanet Art Gallery v Komárne. Časť z výťažku predaja vybraných diel je venovaná Lige proti rakovine a projektom zameraným na pomoc onkologickým pacientom.

Okrem prehliadky expozície poskytuje výstava aj možnosť prakticky si vyskúšať kresbu suchým pastelom a maľbu na hodváb. Sprievodné kurzy sa konajú v dňoch 22.10., 29.10. a 5.11. Deti a študenti môžu absolvovať jeden kurz zdarma. Bližšie informácie o kurzoch, ukážky vystavených diel a kontakty pre prihlásenie.