Spojenie v rozličnosti | Slovanet Art Gallery |

Spojenie v rozličnosti


Obrázok
30.06.2010
(30.6. - 31.8.2010)
Výstava vybraných bakalárskych a magisterských prác absolventov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dvadsať mladých autorov prezentuje svoje maľby, grafiky, fotografie, keramiku a šperky podľa výberu vedenia katedry. V dielach je prítomná téma protikladov z najrozličnejších uhlov pohľadu. Autori sa inšpirovali prírodnými živlami, gréckou mytológiou, egyptským a japonským umením, či ďalšími umeleckými smermi. Abstraktné výrazové prostriedky dopĺňajú psychologické portréty a autoportréty, ako forma individuálnej umeleckej výpovede.

Od 17. augusta 2010 je v Slovanet Art Gallery dostupná aj doplnková predajná výstava umeleckých šperkov od výtvarníčky Veroniky Fečovej, čerstvej absolventky štúdia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Výstavu mladých výtvarníkov môžete v Slovanet Art Gallery navštíviť od 30.6.2010 do 31.8.2010, doplnková výstava šperkov bude dostupná podľa záujmu návštevníkov.

Výber z vystavených diel

Autor: Ria Bačová
Autor: Ria Bačová
Autor: Slavomíra Baginová
Autor: Slavomíra Baginová
Autor: Miroslava Balážová
Autor: Kristína Blaščáková
Autor: Kristína Blaščáková
Autor: Mišovičová
Autor: Alexandra Padejová
Autor: Patrícia Pálešová
Autor: Patrícia Pálešová
Autor: Patrícia Pálešová
Autor: Patrícia Pálešová
Autor: Zuzana Schmuckerová
Autor: Zuzana Tóthová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Marína Penthorová
Autor: Dušana Zajacová
Autor: Dušana Zajacová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová
Autor: Magdaléna Vinterová